คำถามพบบ่อย
FAQ

  Advanced SMS คืออะไร

Advanced SMS คือระบบจัดการและประมวลผลข้อความจากการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้ร่วมรายการ องค์กร ธุระกิจที่ใช้ระบบ SMS ของ Advanced SMS สามารถดูข้อความและจสามารถจัดการกับข้อความของผู้ส่งข้อความ มายังผู้ใช้บริการของ Advanced SMS และระบบ Advanced SMS ยังสนับสนุนในเรื่องของการจัดเก็บข้อความ เพื่อบันทึกสถิติของผู้ส่งข้อความได้ด้วยพร้อมแต้มสะสมและบริการอื่นๆอีกมากมาย ที่ทาง Advanced SMS ได้ให้บริการ


  ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่

ท่านที่มีความประสงค์ใช้บริการ Advanced SMS จะต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานดังนี้ คือ

1. คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้เครื่องเดียวกับเครื่องที่เปิดเพลงได้
2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ เช่น TOT True และอื่นๆ


  จะขอสมัครใช้บริการต้องทำอย่างไรสมัครตรงใหน

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการระบบ Advanced SMS โดยดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ โทรติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : (02) 512-5688-9 ทางบริษัทจะทำการออกรหัสใช้งานให้พร้อม หมายเลขที่ใช้ในการส่งข้อความ SMS รวมถึงวิธีการใช้ระบบ โดยที่ผู้ขอเปิดใช้บริการจะต้องทำการส่งสำเนาเอกสารหรือแฟกซ์ส่งสำเนาเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของสถานีหรือผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับเป็นหลักฐานทางบัญชี)
2. สำเนาหน้าบัญชีนาคาร (สำหรับการโอนส่วนแบ่งรายได้)


ระบบและบริการ