ความเป็นมาของบริษัท

 
img
 
 

            บริษัท แอดวานซ์ไซเบอร์แมนเนจเม้นท์ จำกัด  ผู้นำเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียและผู้ให้บริการโปรแกรมระบบ Digital Multimedia ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ AdvancedSMS เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ Software และดำเนินธุรกิจทาง ข้อมูล, เสียง, รูปภาพ และ วิดีทัศน์ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่ใช้บริการ SMS และ MMS คือ ฟรีทีวี เคเบิ้ลทีวี เว็บไซต์ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองลงมาคือ สถานีวิทยุ สินค้าที่มีแคมเปญ และอีเว้นท์ต่างๆ

          นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังให้บริการให้แก่ลูกค้าด้าน Application Download, Multimedia (TV, VDO), Content Music Download, ผ่าน SMS และ IVR


ระบบและบริการ