SMS Bulk

ระบบส่งออก SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
   
 

          เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการสื่อสารกับสมาชิกหรือประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าเช่น ส่งคูปอง SMS เพื่อรับของรางวัลหรือเป็นส่วนลด ข่าวสารโปรโมชั่น  การแจ้งเตือนนัดหมาย แจ้งเกรดนักศึกษาแจ้งวันหยุด  การรับสมัครงาน  การรับสมัครข่าว ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดและราคา  กรุณาติดต่อฝ่ายขาย  086-666 9799


ระบบและบริการ