LINE OA

LINE OA

สร้างกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชันผ่านบริการของ LINE ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Official Account หรือ Upgrade PremiumID สร้างและพัฒนา Loyalty โปรแกรมผ่านบริการ LINE Business Connect เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเข้าถึงการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น เช่น การทำระบบสะสมแต้ม แลกรางวัล ชิงโชค หรือลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง