SMS โหวต

SMS โหวต

เป็นบริการที่ใช้สำหรับการโหวต เพื่อการแข่งขัน การประกวด การสำรวจความคิดเห็น การสำรวจโพล โดยจะมีการกำหนดรหัสโหวต ให้สอดคลองกับกิจกรรม ตามจำนวนผู้เข้าแข่งขัน หรือ หัวข้อต่างๆ เพื่อประมวลผล ให้ทราบถึงคะแนนโหวต คะแนนความนิยม ทัศนคติ ที่มีต่อประเด็นต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นมาให้ทราบคะแนนได้แบบทันทีทันใด รองรับ Big Vote เพื่อเพิ่มคะแนนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบนับแต้มสะสมสำหรับผู้โหวต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง